۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87
کک نفتی کلسینه

کک نفتی کلسینه

کک نفتی کلسینه

کک نفتی کلسینه شده  یا کک نفتی پر سولفور جز مواد با خلوص کربن بسیار بالاست که از طریق گرم کردن کک نفتی خام و انجام عملیات کلسینه کردن بدست می آید. در طی این فرایند، و رطوبت و بخشی از مواد فرار  از ماده خارج شده.

کاربرد:

صنایع آلومینیوم، آند سازی، صنایع فولاد، صنایع ریخته گری، حفاظت کاتدی و..

 

F.C, Min

S, Max

Moisture, Max

98.5

0.05

1.0

98.0

1.0

Size

0-1mm, 1-4mm, 4-0mm, 10-30mm

دسته بندی محصولات

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود