02186082354
کک نفتی کلسینه

کک نفتی کلسینه

کک نفتی کلسینه

کک نفتی کلسینه شده  یا کک نفتی پر سولفور جز مواد با خلوص کربن بسیار بالاست که از طریق گرم کردن کک نفتی خام و انجام عملیات کلسینه کردن بدست می آید. در طی این فرایند، و رطوبت و بخشی از مواد فرار  از ماده خارج شده.

کاربرد:

صنایع آلومینیوم، آند سازی، صنایع فولاد، صنایع ریخته گری، حفاظت کاتدی و..

 

F.C, Min

S, Max

Moisture, Max

98.5

0.05

1.0

98.0

1.0

Size

0-1mm, 1-4mm, 4-0mm, 10-30mm

دسته بندی محصولات

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود