۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

BENKAN

تولید کننده محصولات :

زانویی فشار ضعیف ( زانو فشار ضعیف )
سه راهی جوشی فشار ضعیف
تبدیل صاف جوشی ( ردیوسر هم مرکز جوشی )
تبدیل کج جوشی (ردیوسر غیر هم مرکز جوشی)
کپ جوشی فولادی و استیل

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود