۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87
ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

برندهای ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی قابل تامین:

نام محصول: ابزار دقیق

نام لاتین: Instrumentation

ابزار دقیق چیست؟

ابزر دقیق تجهیزی است که می تواند در یک فرایند مشخص تغییرات فیزیکی یا غیرفیزیکی را تعیین کند. سپس ابزار دقیق این تغییرات را به گونه ای تغییر می دهد که توسط کاربر قابل فهم باشد. اطلاعات به دست آمده از ابزار دقیق می تواند به دو نوع ارائه شود: نمایش دادن و ضبط اطلاعات. نمایش اطلاعات فقط وضعیت متغیرها را نشان می دهد. در روش ضبط اطلاعات داده ها را ذخیره می شود و به کاربر این امکان را ارائه می دهد که بتواند وضعیت فعلی متغیر و تغییرات آن در گذشته را مشاهده کند.

تجهیزات ابزار دقیق عموما دارای سه قسمت اصلی هستند:

  • سنسور: ابزاری است که تغییرات رخ داده در فرایند را تشخیص می دهد.
  • تقویت کننده و مناسب کننده: تغییرات تشخیص داده شده توسط سنسور می تواند خیلی جزئی باشد، بنابراین این اطلاعات باید تقویت شود و به گونه ای اصلاح شود که قابل نمایش باشد.
  • نمایشگر: اطلاعات به دست آمده باید به خوبی برای کاربر قابل نمایش باشد. این کار می تواند از طریق ابزار اندازه گیری مدرج یا ابزار الکترونیکی انجام شود.

معمولا اطلاعات کسب شده توسط ابزار دقیق باید به مرکز کنترل یا اتاق کنترل ارسال شود. این مرکز کنترل یا اتاق کنترل در بیشتر مواقع دور از محل نصب ابزار دقیق قرار دارد.

دسته بندی محصولات

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود