۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87
تجهیزات اتوماسیون صنعتی

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

برندهای تجهیزات اتوماسیون صنعتی قابل تامین:

نام محصول: تجهیزات اتوماسیون صنعتی

نام لاتین:Industrial automation Equipment

 

تجهیزات اتوماسیون صنعتی چیست؟

تجهیزات اتوماسیون صنعتی به مجموعه ای از تجهیزات ها و سیستم ها اطلاق می شود که با استفاده از سیستم های کنترلی مختلف برای به کار گرفتن ماشین آلات، فرایندها و بسیاری سیستم های دیگر به کار می رود. با استفاده از تجهیزات اتوماسیون صنعتی کاربر می تواند به صورت ساده تر و سریع تر و متمرکزتری بر روی فرایندهای تولیدی و صنعتی کار کند. در عین حال، در بسیاری فرایندهای پیچیده با استفاده از تجهیزات اتوماسیون صنعتیمی توان نیروی انسانی را از زنجیره تولید حذف و این فرایندها را به دستورات برنامه پذیر واگذار کرد. تجهیزات اتوماسیون صنعتی باعث افزایش کیفیت تولیدات شود و در عین حال هزینه های تولید و طراحی را کاهش می دهد.

به طور کلی تجهیزات اتوماسیون صنعتی به سه نوع تقسیم می شود:

تجهیزات اتوماسیون صنعتی سخت یا ثابت: این تجهیزات برای کاربردهای تکراری مفید هستند و برنامه ریزی دوباره آنها برای کاربردهای دیگر ممکن نیست.

تجهیزات اتوماسیون صنعتی قابل برنامه ریزی یا برنامه پذیر: در این نوع تجهیزات اتوماسیون صنعتی، با استفاده از برنامه نویسی مجدد کلاس خاص محصول و کارکردهای فرایندی را می توان تغییر داد. این نوع از  تجهیزات اتوماسیون صنعتی برای محصول های کاملا متفاوت مناسب نیستند و فرایند سختی برای این چنین تغییری وجود دارد. بهتر است فقط در کلاس همان محصول اولیه تغییرات ایجاد شود.

تجهیزات اتوماسیون صنعتی منعطف یا نرم: در این نوع از تجهیزات اتوماسیون صنعتی می توان تغییرات زیادی در نوع محصول یا فرایندها ایجاد کرد و در این زمینه کاملا انعطاف پذیر هستند.

دسته بندی محصولات

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود