۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87
کوپلینگ ( بوشن ) و هاف کوپلینگ (نیم بوشن )

کوپلینگ ( بوشن ) و هاف کوپلینگ (نیم بوشن )

بوشن (کوپلینگ) قطعه ای به استوانه ای شکل است که معمولا در حد فاصل دو لوله قرار می گیرد.

تفاوت بوشن (کوپلینگ) و نیم بوشن(هاف کوپلینگ)

نیم بوشن (هاف کوپلینگ) کاربردی معادل بوشن (کوپلینگ) دارد و همانطور که از نامش پیداست معادل یک بوشن (کوپلینگ) بریده شده از وسط است که می تواند یک سر به مهره ختم شود و یا نیم بوشن (هاف کوپلینگ) تبدیلی باشد و یا نیم بوشن (هاف کوپلینگ) ساده

بوشن ها (کوپلینگ) و نیم بوشن ها (هاف کوپلینگ) با توجه به نحوه اتصال دو سر ان در دونوع پیچی و جوشی تولید می شوند

بوشن ها (کوپلینگ) و نیم بوشن (هاف کوپلینگ) ها از لحاظ جنس به دسته های: بوشن فولادی (کوپلینگ فولادی)، بوشن استیل (کوپلینگ استیل )، بوشن گالوانیزه(کوپلینگ گالوانیزه)، بوشن سفید(کوپلینگ سفید)، بوشن PVC(کوپلینگ PVC)، بوشن برنجی(کوپلینگ برنجی) و نیم بوشن فولادی (هاف کوپلینگ فولادی)، نیم بوشن استیل (هاف کوپلینگ استیل )، نیم بوشن گالوانیزه(هاف کوپلینگ گالوانیزه)، نیم بوشن سفید(هاف کوپلینگ سفید)، نیم بوشن PVC(هاف کوپلینگ PVC)، نیم بوشن برنجی( هاف کوپلینگ برنجی) و... تقسیم می شوند.

سه نکته مهم درباره کنترل ولو

انواع بوشن (کوپلینگ) و نیم بوشن (هاف کوپلینگ) با توجه به نوع اتصال دو سر آن:

بوشن (کوپلینگ) و نیم بوشن (هاف کوپلینگ) ساده:

بوشن ساده  (کوپلینگ ساده ) و یا نیم بوشن ساده  (هاف کوپلینگ ساده ) همانطور که قبلا هم اشاره شد به شکل استوانه ای است  تو خالی و حاصل از ریخته گری که دو سر ان قلاویز شده است و برای اتصال دو لوله هم قطر و هم راستا استفاده میشود

بوشن روپیچ توپیچ (کوپلینگ روپیچ توپیچ) :

بوشن روپیچ توپیچ (کوپلینگ روپیچ توپیچ)  یا بوشن نری مادگی همانند بوشن ساده  (کوپلینگ ساده ) است و تفاوت ان با بوشن ساده  (کوپلینگ ساده )  در این است که یک سر بوشن روپیچ توپیچ (کوپلینگ روپیچ توپیچ )  قلاویز شده و سر دیگر ان حدیده شده است به بیان دیگر یک سر ان نری است و سر دیگر ان مادگی و کاربرد بوشن روپیچ توپیچ (کوپلینگ روپیچ توپیچ) جهت اتصال دو لوله در یک راستا و هم قطر می باشد.

بوشن تبدیل (کوپلینگ تبدیل) و نیم بوشن تبدیل (هاف کوپلینگ تبدیل) : 

بوشن تبدیل (کوپلینگ تبدیل) و نیم بوشن تبدیل (هاف کوپلینگ تبدیل) ، بوشنی است برای استفاده در تقاطی که دو لوله در یک راستا و با قطر های متفاوت داریم و از لحاظ نهوه اتصال  می تواند همانند بوشن  روپیچ توپیچ (کوپلینگ  روپیچ توپیچ) یا بوشن ساده (کوپلینگ ساده ) و نیم بوشن ساده  (هاف کوپلینگ ساده ) باشد.

 بوشن دو سر کوپل تخت (کوپلینگ دو سر کوپل تخت) و نیم بوشن دو سر کوپل تخت (هاف کوپلینگ دو سر کوپل تخت) :

بوشن  دو سر کوپل تخت (کوپلینگ  دو سر کوپل تخت) و نیم بوشن  دو سر کوپل تخت (هاف کوپلینگ  دو سر کوپل تخت) یا بوشن تعمیری (کوپلینگ تعمیری) و نیم بوشن تعمیری  (هاف کوپلینگ تعمیری ) برای تعمیرات در نقاطی که شکستگی ایجاد شده و ایجاد انشعابات جدید  استفاده میشود

بوشن جوشی (کوپلینگ جوشی) و نیم بوشن جوشی (هاف کوپلینگ جوشی) :

کاربرد بوشن جوشی  (کوپلینگ جوشی ) و نیم بوشن جوشی (هاف کوپلینگ جوشی ) همانند بوشن های دیگر است و تنها تفاوت در نحوه اتصال ان است که رزوه و حدثده نشده است و دو سر ان به لوله جوش می شود

برای اطلاع از قیمت لوله مانیسمان کلیک کنید

 

انواع بوشن جوشی (کوپلینگ جوشی) و نیم بوشن جوشی (هاف کوپلینگ جوشی)  :

بوشن جوشی مانیسمان (کوپلینگ جوشی مانیسمان) و نیم بوشن جوشی مانیسمان(هاف کوپلینگ جوشی مانیسمان) 

بوشن جوشی فشار قوی(کوپلینگ جوشی فشار قوی) و نیم بوشن جوشی فشار قوی (هاف کوپلینگ جوشی فشار قوی)

بوشن جوشی استیل (کوپلینگ جوشی استیل) و نیم بوشن جوشی استیل (هاف کوپلینگ جوشی استیل) 

بوشن جوشی فولادی (کوپلینگ جوشی فولادی) و نیم بوشن جوشی فولادی (هاف کوپلینگ جوشی فولادی) 

بوشن جوشی درزدار (کوپلینگ جوشی درزدار) و نیم بوشن جوشی درزدار (هاف کوپلینگ جوشی درزدار) 

شرکت پترو کالوج امادگی فروش بوشن ساده، بوشن روپیچ توپیچ، بوشن تبدیل، بوشن دو سر کوپل تخت، بوشن جوشی، بوشن جوشی مانیسمان، بوشن جوشی فشار قوی، بوشن جوشی استیل، بوشن جوشی فولادی، بوشن جوشی درزدار در انواع سایز ها و انواع برند های عضو فهرست بلند وزارت نفت می باشد.

فروش کوپلینگ (فروش بوشن)
برای استعلام قیمت کوپلینگ (بوشن) ازطریق شماره تماس ۰۲۱۸۸۲۸۹۴۶۲ با کارشناسان ما در تماس باشید.
دسته بندی محصولات

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود