۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87
شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا ویفری

شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا ویفری

شیر یکطرفه یا چک ولو به شیر هایی اطلاق می شود که اجازه عبور سیال را  تنها از یک سو می دهد و کارکرد شیر های یک طرفه یا چک ولو بطور اتوماتیک است. با توجه به مدل شیر یکطرفه یا چک ولو که دارای دیسک ها و اتصال دیسک به بدنه متفاوت اند که به برسی ان در ادامه خواهیم پرداخت نحوه کارکرد یکسانی دارند و نحوه کارکرد شیر یکطرفه یا چک ولو به اینگو نه است که دیسک با بازویی به بدنه مهار شده است و این بازو تنها اجازه جایجایی به دیسک را در یک جهت مشخص میدهد، لذا زمانیکه فشار سیال به دیسک در جهت ورودی شیر یکطرفه یا چک ولو وارد شود بازو، دیسک را جابجا کرده و به سیال اجازه عبور داده میشود  و پس از ان در اثر نیروی سیال برگشتی و فنر موجود در بازوی شیر یکطرفه یا چک ولو و نیروی جاذبه دیسک به جای اولیه برگشته و مسیر شیر مجددا مسدود میشود. حال اگر فشار در جهتی غیر از جهت اصلی شیر وارد شود دیسک مسیر را مسدود کرده و احازه برگشت به سیال داده نخواهد شد.

 

انواع شیر یکطرفه یا چک ولو

1. شیر یکطرفه نوسانی یا چک ولو نوسانی

2. شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا ویفری یا چک ولو نوسانی صفحه ای یا ویفری

3. شیر یکطرفه دیسکی یا چک ولو دیسکی

4. شیر یکطرفه با دیسک دو تکه یا چک ولو با دیسک دو تکه

5.شیر یک طرفه با دیسک وارونه یا چک ولو با دیسک وارونه

6. شیر یکطرفه دیافراگمی یا چک ولو دیافراگمی

7. شیر یکطرفه بالا رفتنی یا چک ولو بالا رفتنی

8. شیر یکطرفه قطع کننده یا چک ولو قطع کننده

 

شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا شیر یکطرفه نوسانی ویفری ) چک ولو نوسانی صفحه ای یا چک ولو نوسانی ویفری) :

شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا شیر یکطرفه نوسانی ویفری ) چک ولو نوسانی صفحه ای یا چک ولو نوسانی ویفری) برای کنترل حرکت سیال دارای یک زبانه می باشند که این زبانه توسط یک میله در مرکز شیر به بالا و پایین شیر متصل شده است. در زمان وجود فشار سیال زبانه چرخش یافته و به سیال اجازه عبور داده میشود و با کم شدن فشار سیال زبهانه در سر راه مجرا قرار گرفته و بسته میشود. شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا شیر یکطرفه نوسانی ویفری ) چک ولو نوسانی صفحه ای یا چک ولو نوسانی ویفری) نسبت به شیر یکطرفه نوسانی افت فشار بیشتری دارد و این افت فشار بعلت وجود میله در مرکز زبانه و در مسیر جریان قرار گرفتن شفت و زبانه حتی در زمان باز کامل بودن می باشد. .

نقطه ضعف شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا شیر یکطرفه نوسانی ویفری ) چک ولو نوسانی صفحه ای یا چک ولو نوسانی ویفری) سیال هایی با جریان دارای ضربه است، ضربه سیال باعث تخریب شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا شیر یکطرفه نوسانی ویفری ) چک ولو نوسانی صفحه ای یا چک ولو نوسانی ویفری) میشود، لذا قابل ذکر است که عموما از شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا شیر یکطرفه نوسانی ویفری ) چک ولو نوسانی صفحه ای یا چک ولو نوسانی ویفری) در سیالات با جریان ارام استفاده میشود.

از دیگر نقاط ضعف شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا شیر یکطرفه نوسانی ویفری ) چک ولو نوسانی صفحه ای یا چک ولو نوسانی ویفری) می توان به عدم یکپارچه بودن قطعات شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا شیر یکطرفه نوسانی ویفری ) چک ولو نوسانی صفحه ای یا چک ولو نوسانی ویفری) اشاره نمود که استحکام کمتری نسبت به شیر های یکپارچه دارند اما از طرف دیگر تعمیر و نگهداری شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا شیر یکطرفه نوسانی ویفری ) چک ولو نوسانی صفحه ای یا چک ولو نوسانی ویفری) نسبت به سایر شیرها امری اسان  می باشد..

در شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا شیر یکطرفه نوسانی ویفری ) چک ولو نوسانی صفحه ای یا چک ولو نوسانی ویفری) پس از بسته شدن زبانه امکان ایجاد ضربه قوچی در پشت دیسک وجو دارد که در صورت عدم وجود  تجهیزات مناسب امکان اسیب به زبانه، شیر و خطوط لوله وجود دارد.

باید اشاره نمود که بر خلاف شیر یکطرفه نوسانی، شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا شیر یکطرفه نوسانی ویفری ) چک ولو نوسانی صفحه ای یا چک ولو نوسانی ویفری) بطور کامل دور زبانه را احاطه نکرده است و در زمان باز شدن زبانه بطور کامل زبانه خارج از بدنه شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا شیر یکطرفه نوسانی ویفری ) چک ولو نوسانی صفحه ای یا چک ولو نوسانی ویفری) قرار میگیرد لذا لازم است قطر لوله های از قطر زبانه شیر شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا شیر یکطرفه نوسانی ویفری ) چک ولو نوسانی صفحه ای یا چک ولو نوسانی ویفری)  بزرگتر باشد تا در زمان باز شدن کامل زبانه سایشی بین زبانه و سیستم لوله کشی ایجاد نگردد.

فروش شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای ( فروش شیر یکطرفه نوسانی ویفری )
برای استعلام قیمت شیر یکطرفه نوسانی صفحه ای یا ویفری از طریق شماره تماس ۰۲۱۸۸۲۸۹۴۶۲  با کارشناسان ما در تماس باشید.
دسته بندی محصولات

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود