۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

MEGA

تولید کننده محصولات :

زانویی فشار قوی یا زانو فشار قوی
سه راهی جوشی فشار قوی
تبدیل کج جوشی (ردیوسر غیر هم مرکز جوشی)
کپ جوشی فولادی و استیل
اتصال ولدولت

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود