۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

آلومینیوم وانادیوم

آلومینیوم وانادیوم
شرکت پترو کالوج تامین کننده آلیاژ آلومینیوم وانادیوم در رده بندی ها و سایز های متفاوت می باشد.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود