۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

اسکادا

اسکادا
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع تجهیزات سیستم های SACADA از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود