۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

انواع تله بخار

تله بخار
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع تله بخار یا steam trap ( تله بخار ونتوری - تله بخار مکانیکی - تله بخار فلوتری - تله بخار ترمودینامیکی - تله بخار ترموستاتیکی ) با بهترین قیمت از برندهای معتبر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود