۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

تامین اتصالات فشار ضعیف

زانویی جوشی A234 ( زانو جوشی A234 )
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع زانویی جوشی A234 ( زانو جوشی A234 ) و فروش ززانویی جوشی A234 ( فروش زانو جوشی A234 ) از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو می باشد.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود