۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

تامین تجهیزات

تامین تجهیزات صنعتی پالایشگاه های نفت و گاز
پالایشگاه های نفت و گاز دارای مخازن و پایپ لاین های بزرگ، سیستم های پایپینگ پیچیده، رآکتورها و برج های فرایندی و بسیاری تجهیزات پیچیده دیگر هستند

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود