۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

تامین تجهیزات صنعتی صنایع کشتی سازی

تامین تجهیزات صنعتی صنایع کشتی سازی
به دلیل اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز در مبادلات بین المللی و نیز مبادلات بازرگانی با همسایگان شمالی از طریق دریا، صنعت کشتی سازی در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. صنعت کشتی سازی نیازمند تجهیزات بسیار خاص است که پترو کالوج این امکان را دارد برخی از مهم ترین انواع آن را تامین کند.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود