۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

تامین تجهیزات صنعتی کارخانجات داروسازی

تامین تجهیزات صنعتی کارخانجات داروسازی
در صنایع داروسازی مخازن مواد شیمیایی و سیستم های پایپینگ نقش مهمی ایفا می کنند. هرجا که مخزن و پایپینگ باشد، لوله و اتصالات و شیرآلات و ابزاردقیق بسیار مهم هستند. هوای تمیز و تازه نیز در کارخانجات داروسازی بسیار مهم است.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود