۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

تامین تجهیزات پایپینگ تصفیه خانه های آب و فاضلاب

تامین تجهیزات صنعتی تصفیه خانه های آب و فاضلاب
در بخش تصفیه آب و فاضلاب تجهیزات سنجش و کنترل پارامترهای فیزیکی، شیرآلات و لوله و اتصالات مهم ترین نقش را ایفا می کنند. علاوه بر اینها، تجهیزات کنترلی و بسیاری تجهیزات دیگر نیز در این بخش توسط پترو کالوج قابل تامین هستند.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود