۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

تامین تجهیزات پایپینگ کارخانجات سیمان

تامین تجهیزات صنعتی کارخانجات سیمان
در کارخانجات سیمان انواع لوله ها و اتصالات و ابزار دقیق های خاص استفاده می شوند. همچنین کمپرسورها برای تامین هوای فشرده و تمیز مورد نیاز هستند. شرکت پترو کالوج این توانایی را دارد بسیاری از تجهیزات مورد نیاز کارخانجات سیمان را تامین کند.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود