۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

تجهیزات بازرسی فنی اولتراسونیک یا فراصوت

تجهیزات بازرسی فنی
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع تجهیزات بازرسی فنی از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود