۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

دتکتور ابزار دقیق

دتکتور
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع دتکتورهای ابزار دقیق از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود