۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

سامانه سرپرستی و گردآوری داده

اسکادا
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع تجهیزات سیستم های SACADA از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود