۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

ساکولت فشار قوی کربن استیل A105

اتصال ساکولت A105
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع اتصال ساکولت A105 از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود