۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

سوییج نیپل فشار قوی

مغزی تبدیلی فشار قوی یا سوییج نیپل فشار قوی
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع مغزی تبدیلی فشار قوی ( سوییج نیپل فشار قوی ) از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود