۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

فروش تجهیزات اعلام و اطفای حریق پروژه های ساختمانی

تامین تجهیزات پروژه های ساختمانی
انواع تجهیزات برقی مرتبط با برق کشی ساختمان و کنترل مرکزی آن، تجهیزات موتورخانه و تهویه و تبرید، تجهیزات مخابراتی و ایمنی و اطفای حریق و بسیاری تجهیزات صنعتی دیگر جمله محصولاتی هستند که در پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود