۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

فروش تجهیزات صنعتی کارخانجات مواد شیمیایی

تامین تجهیزات صنعتی کارخانجات مواد شیمیایی، رنگ و رزین
کارخانجات مواد شیمیایی و رنگ و رزین دارای فرایندهای پیچیده، سیستم پایپینگ گسترده و مخازن زیادی هستند. تجهیزات متعددی در این شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرند که شرکت پترو کالوج می تواند بسیاری از این تجهیزات را تامین کند.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود