۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

قیمت اتصالات بات ولد

اتصالات بات ولد
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع اتصالات بات ولد یا اتصالات جوشی ( زانویی BW ، سه راهیی butt weld ، چهار راهی buttweld و...) از برندهای معتبر (فروش اتصالات بات ولد)

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود