۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

لوله آلیاژی A53

لوله A53
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع لوله A53 در سایز های متفاوت از برند های مختلف عضو وندور لیست وزارت نفت می باشد

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود