۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

لوله درز دار

لوله درزدار
پتروکالوج تامین کننده لوله های درز دار در اندازه های مختلف از برند های کره ای، اروپایی و چینی موجود در وندورلیست های وزارت نفت می باشد و کارشناسان ما شما را در امر خرید لوله درزدار راهنمایی خواهند کرد.
لوله اسپیرال
تامین کننده لوله های درز دار اسپیرال در اندازه های مختلف از برند های کره ای، اروپایی و چینی موجود در وندورلیست های وزارت نفت.
لوله SAW
تامین کننده لوله های درز دار SAW در اندازه های مختلف از برند های کره ای، اروپایی و چینی موجود در وندورلیست های وزارت نفت.
لوله ERW
تامین کننده لوله های درز دار ERW در اندازه های مختلف از برند های کره ای، اروپایی و چینی موجود در وندورلیست های وزارت نفت

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود