۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

لوله چدنی بدون درز

لوله چدنی
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع لوله چدنی در سایز های متفاوت از برند های مختلف عضو وندور لیست وزارت نفت می باشد

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود