۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

مغزی تبدیلی

مغزی تبدیلی فشار قوی یا سوییج نیپل فشار قوی
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع مغزی تبدیلی فشار قوی ( سوییج نیپل فشار قوی ) از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود