۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

مواد اولیه معدنی

مواد اولیه صنایع فلزی
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع مواد اولیه مورد نیاز صنایع فلزی نظیر صنایع آهن و فولاد می باشد

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود