۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

مواد نسوز

کلسیم الومینیت
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع مختلف رده بندی های کلسیم الومینیت می باشد.
مگنزیت پخته
شرکت پترو کالوج تامین کننده مگنزین پخته در رده بندی های و ترکیبات شیمیایی متفاوت میباشد
بروسیت
شرکت پترو کالوج ارائه کننده انواع بروسیت در سایز های متفاوت و حتی درخواستی و با ترکیبات شیمیایی متفاوت میباشد
فلوئوریت
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع فلوئوریت با رده بندی ها و سایز های متفاوت می باشد.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود