۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

نشان دهنده سطح مایعات

لول گیج
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع لول گیج از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود