۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

کمپرسور جابجایی مثبت

کمپرسور
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع کمپرسور از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو
کمپرسور سانتریفیوژی
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع کمپرسور سانتریفیوژی از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو
کمپرسور دیافراگمی
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع کمپرسور دیافراگمی از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو
کمپرسور گاز فرایندی
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع کمپرسور گاز فرایندی از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو
کمپرسور روتاری اسکرو
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع کمپرسور روتاری اسکرو از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود