۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

Steel Pipe

لوله استیل
پتروکالوج تامین کننده لوله استیل در اندازه های مختلف از برند های معتبر اروپایی موجود در وندورلیست های وزارت نفت می باشد و کارشناسان ما شما را در امر خرید لوله استیل راهنمایی خواهند کرد.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود