۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

cast iron pipe

لوله چدنی
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع لوله چدنی در سایز های متفاوت از برند های مختلف عضو وندور لیست وزارت نفت می باشد

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود