۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

galvanized pipe

لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه گرم لوله ای است که به طور معمول از فولاد ساخته می شود و طی فرایند تولید به وسیله روی ۵٠٠ درجه مایع پوشانده می شود. این عمل به دلیل از بین بردن گرد و خاک روی لوله انجام می شود و مزیت آن این است....

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود