۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87
سه راهی فشار قوی کربن استیل A105

سه راهی فشار قوی کربن استیل A105

برندهای سه راهی فشار قوی کربن استیل A105 قابل تامین:

سه راهی جوشی فشار قوی (سه راهی جوشی تی فشار قوی)

سه راهی جوشی فشار قوی جز اتصالات جوشی پایپینگ می باشد و تولید ان معمولا از نوع ریخته گریست. صخامت و جنس سه راهی جوشی فشار قوی بسته به فشار کاری داخل لوله و سیال داخل لوله و محیط پیرامون لوله  انتخاب می شود.

انواع سه راهی جوشی فشار قوی (سه راهی جوشی تی فشار قوی) بسته به زاویه :

سه راهی جوشی فشار قوی بسته به زاویه خود به دو دسته سه راهی جوشی  فشار قوی 45(سه راهی TEE Y) درجه و سه راهی جوشی فشار قوی 90 (سه راهی جوشی  TEE) درجه تقسیم میشود .

انواع سه راهی جوشی فشار قوی (سه راهی جوشی تی فشار قوی) بر اساس سایز دهانه ها:

سه راهی جوشی فشار قوی (سه راهی جوشی تی فشار قوی) بر اساس سایز دهانه به دو دسته سه راهی مستقیم (سه راهی فشار قوی Equal Tee) و سه راهی تبدیلی فشار قوی (سه راهی فشار قوی Reducing TEE) تقسیم شود.

سه راهی مستقیم فشار قوی (سه راهی فشار قوی Equal Tee):  در سه راهی مستقیم فشار قوی (سه راهی فشار قوی Equal Tee) هر سه دهانه دارای سایز های یکسان می باشند و در مواردی استفاده میشود که نیاز به انشعاب گیری از لوله ای وجود دارد که دو طرف ان در یک راستا و هم مرکز هستند و انشعاب خروجی مورد نظر نیز با همان قطر مد نظر است.

سه راهی تبدیلی فشار قوی (سه راهی فشار قوی Reducing TEE): در سه راهی تبدیلی فشار قوی (سه راهی فشار قوی Reducing TEE) دو دهانه رو بروی هم دارای قطر یکسان هستند و نافی سه راهی تبدیلی فشار قوی (سه راهی فشار قوی Reducing TEE) دارای قطری کمتر از قطر دهانه های دیگر است. کاربرد سه راهی تبدیلی فشار قوی (سه راهی فشار قوی Reducing TEE) برای انشعاب گبری در شرایطی است که دولوله هم مرکز و با سایز برابر و همراستا موجود می باشد و انشعاب مورد نظر، قطری کمتر از قطر دو لوله داراست.

 

انواع سه راهی جوشی (سه راهی جوشی تی) بسته فشار کاری:

سه راهی جوشی (سه راهی جوشی تی) بسته فشار کاری به دو دسته سه راهی جوشی (سه راهی جوشی تی) و سه راهی جوشی فشار قوی(High pressure BW TEE) تقسیم میشود.

سه راهی جوشی فشار قوی(High pressure BW TEE) و سه راهی جوشی (سه راهی جوشی تی) در دو مدل سه راهی جوشی فشار قوی مانیسمان (سه راهی جوشی فشار قوی بدون درز) و سه راهی جوشی فشار قوی درزدار موجود می باشد.

 

فروش سه راهی جوشی فشار قوی 
برای استعلام قیمت سه راهی جوشی فشار قوی ازطریق شماره تماس ۰۲۱۸۸۲۸۹۴۶۲ با کارشناسان ما در تماس باشید
دسته بندی محصولات

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود