۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87
قیمت لوله استیل 316 رده STD

قیمت لوله استیل 316 رده STD

قیمت لوله استیل 316 رده STD

 

قیمت سایر ضخامت های لوله:

STD  10  20  30  40  60  80  100  120  140  160  xs   xxs

 

قطر خارجی بر حسب STD  
اینچ میلی متر DN ضخامت دیواره وزن (1متر) قیمت واحد هر کیلوگرم کمترین قیمت واحد بر حسب 1 متر بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 متر کمترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه
0.13 10.3   1.73 0.36  
1/4 13.7   2.24 0.63  
0.38 17.2 10 2.31 0.85  
1/2 21.3 15 2.77 1.27  
3/4 26.7 20 2.82 1.68  
1 33.4 25 3.38 2.5  
1 1/4 42.2 32 3.56 3.38  
1 1/2 48.3 40 3.68 4.05  
2 60.3 50 3.91 5.44  
2 1/2 73 65 5.16 8.62  
3 88.9 80 5.49 11.29  
3 1/2 101.6   5.74 13.57  
4 114.3 100 6.02 16.07  
5 141.3 125 6.55 21.78  
6 168.3 150 7.11 28.26  
8 219.1 200 8.18 42.53  
10 273.1 250 9.27 60.29  
12 323.9 300 9.53 73.82  
14 355.6 350 9.53 81.28  
16 406.4 400 9.53 93.21  
18 457.2 450 9.53 105.1  
20 508 500 9.53 117.1  
22 558.8   9.53 129  
24 609.4 600 9.53 140.9  
26 660.4   9.53 152.9  
28 711.2 700 9.53 164.8  
30 762   9.53 176.7  
32 812.8 800 9.53 188.7  
34 863.8   9.53 200.6  
36 914.4 900 9.53 212.5  
38 965   9.53 224.5  
40 1016 1000 9.53 236.5  
42 1067 1100 9.53 248.5  
دسته بندی محصولات

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود