۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87
کلسیم الومینیت

کلسیم الومینیت

کلسیم الومینیت از ترکیب اکسید کلسیم و اکسید المینیوم در دمای بسیار بالا بوجود می اید. کاربد این محصول در ساخت مواد نسوز و صنعت سیمان است

ترکیبات شیمیایی قابل ارائه:

(unit: % , Max)

MgO

TiO2

Fe2O3

SiO2

Al2O3

CaO

Grade

<2

<2.8

1.8

<5

38~43

48~53

A1

<2

<2.8

<2

<5

42~45

42~45

A2

8~10

<2

<2

<4

21~23

46~48

A3

<2

<2

<2

4~6

53~55

53~55

A4

<2

<4

<2

<6

50~65

50~65

A5

 
دسته بندی محصولات

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود