۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87
قیمت لوله A106 GR.B رده 60

قیمت لوله A106 GR.B رده 60

قیمت لوله A106 GR.B رده 60

 

قیمت سایر ضخامت های لوله:

STD  10  20  30  40  60  80  100  120  140  160  xs   xxs

 

قطر خارجی بر حسب 60  
اینچ میلی متر DN ضخامت دیواره وزن (1متر) قیمت واحد هر کیلوگرم کمترین قیمت واحد بر حسب 1 متر بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 متر کمترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه
8 219.1 200 10.31 53.09  
10 273.1 250 12.7 81.54  
12 323.9 300 14.27 109  
14 355.6 350 15.09 126.7  
16 406.4 400 16.66 160.1  
18 457.2 450 16.05 205.8  
20 508 500 20.26 247.6  
22 558.8   22.23 294.1  
24 609.4 600 24.61 355  
دسته بندی محصولات

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود